1. Khách hàng Thân Thiết là gì?

Chương trình Khách hàng Thân Thiết, mang đến những ưu đãi và những quyền lợi đặc biêt dành riêng cho khách hàng thân thiết của Túi Xách Bền Rẻ Đẹp Lê Nghĩa. Tài khoản thành viên được quản lý và cập nhật theo địa chỉ email.

2. Làm sao để trở thành khách hàng thân thiết?

Bạn sẽ trở thành Khách hàng thân thiết ngay khi hoàn thành đơn hàng đâu tiên tại Túi Xách Bền Rẻ Đẹp Lê Nghĩa.

3. Thời gian và cách thức xếp hạng thành viên?

Thành viên sẽ được thăng hạng ngay lập tức khi đạt chi tiêu thăng hạng.

Chi tiêu tích luỹ từ bất kỳ đến dưới 1000 Xu: Thành viên Đồng

Chi tiêu tích luỹ từ 1000 Xu đến dưới 2000 Xu: Thành viên Bạc

Chi tiêu tích luỹ từ 2000 Xu đến dưới 3000 Xu: Thành viên Vàng

Chi tiêu tích luỹ từ 3000 Xu trở lên: Thành viên Kim Cương

4. Làm sao để được Xu?

Khi hoàn thành các đơn hàng tại Túi Xách Bền Rẻ Đẹp Lê Nghĩa.

Xu của bạn được tính bằng cách sau:

Ví dụ: Tổng đơn hàng: 520.000₫ = 520 Xu.

5. Tôi có thể xem số Xu đang có ở đâu?

Bạn có thể xem số Xu đang có của bạn ở Xu của bạn.

6. Quyền lợi của khách hàng thân thiết là gì?

Thành viên Đồng: 

– Không có.

Thành viên Bạc: 

– Nhận mã ưu đãi giảm 7% cho 3 đơn hàng bất kì.

Thành viên Vàng:

– Chiết khấu 7% cho tất cả các đơn hàng tiếp theo.

Thành viên Kim Cương: 

– Chiết khấu 12% cho tất cả các đơn hàng tiếp theo.

Cùng các chương trình và ưu đãi khác dành riêng cho thành viên sẽ được gửi thông tin qua tin nhắn và email. 

7. Thông tin liên hệ:

Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ bạn về “Chính sách khách hàng thân thiết” này. Nếu bạn có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email:  weblenghia@gmail.com