𝐊𝐄̂́𝐓 𝐍𝐎̂́𝐈 𝐆𝐈𝐀 Đ𝐈̀𝐍𝐇 𝐒𝐀𝐔 𝐊𝐇𝐎́𝐀 𝐇𝐎̣𝐂 𝐓𝐇𝐔𝐘𝐄̂́𝐓 𝐓𝐑𝐈̀𝐍𝐇

Ít ai biết rằng khóa KID “Con học thuyết trình – Gia đình gắn kết” ra đời có sự thúc đẩy từ 1 người mẹ là mình, mình cứ nài nỉ cô giáo mở lớp để con được học.Mình cảm thấy chưa yên tâm về sự kết nối của con với bố mẹ dù đây …

DƯ ÂM TỪ KHOÁ KID THUYẾT TRÌNH

Bạn mong muốn con bạn học được gì từ khoá kid thuyết trình? sự khác nhau giữa thuyết trình dành cho người lớn và cho trẻ em có gì khác nhau?Và cô giáo sẽ dạy như thế nào với các bạn nhỏ mới chỉ 8-10 tuổi thuyết trình trong vòng 28 ngày liên tục? (lưu …

𝑪𝑶𝑵 𝑯𝑶̣𝑪 𝑻𝑯𝑼𝒀𝑬̂́𝑻 𝑻𝑹𝑰̀𝑵𝑯 𝑮𝑰𝑨 Đ𝑰̀𝑵𝑯 𝑮𝑨̆́𝑵 𝑲𝑬̂́𝑻

Mới tháng trước đây, mẹ vui mừng đưa cho con đọc thông tin tuyển sinh lớp Con thuyết trình, xem phản ứng của con ra sao. Con đọc xong thấy cũng vui vẻ, hào hứng lắm. “Con có thích tham gia khóa học này không?” “Có phải học như hôm bữa mẹ luyện nói, cả …

NHỮNG ĐIỀU THU ĐƯỢC CÒN HƠN CẢ MỘT KHOÁ HỌC

Vậy là con gái mình hôm qua đã hoàn thành xong khóa 𝐂𝐨𝐧 𝐡𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐆𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐠𝐚̆́𝐧 𝐤𝐞̂́𝐭 của cô giáo Lê Nghĩa. Đối với 2 mẹ con mình thì những điều thu được còn hơn cả một khóa học Lúc đăng kí cho con mặc dù mình rất thích nhưng cũng khá lăn …