NHỮNG ĐIỀU THU ĐƯỢC CÒN HƠN CẢ MỘT KHOÁ HỌC

Vậy là con gái mình hôm qua đã hoàn thành xong khóa 𝐂𝐨𝐧 𝐡𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐆𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐠𝐚̆́𝐧 𝐤𝐞̂́𝐭 của cô giáo Lê Nghĩa. Đối với 2 mẹ con mình thì những điều thu được còn hơn cả một khóa học Lúc đăng kí cho con mặc dù mình rất thích nhưng cũng khá lăn …