NHỮNG ĐIỀU THU ĐƯỢC CÒN HƠN CẢ MỘT KHOÁ HỌC

Vậy là con gái mình hôm qua đã hoàn thành xong khóa ??? ??̣? ?????̂́? ???̀?? ??? đ?̀?? ??̆́? ??̂́? của cô giáo Lê Nghĩa. Đối với 2 mẹ con mình thì những điều thu được còn hơn cả một khóa học Lúc đăng kí cho con mặc dù mình rất thích nhưng cũng khá lăn …