𝐊𝐘̉ 𝐍𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝐓𝐇𝐈 𝐂𝐔𝐎̂́𝐈 𝐊𝐇𝐎́𝐀 𝐊𝐈𝐍𝐇 𝐃𝐎𝐀𝐍𝐇

#tranleson #KD218 “𝘊𝘰́ 1 𝘯𝘰̛𝘪 đ𝘦̂̉ 𝘷𝘦̂̀, đ𝘰́ 𝘭𝘢̀ 𝘯𝘩𝘢̀. 𝘊𝘰́ 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 đ𝘦̂̉ 𝘺𝘦̂𝘶 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨, đ𝘰́ 𝘭𝘢̀ 𝘨𝘪𝘢 đ𝘪̀𝘯𝘩. 𝘊𝘰́ đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘤𝘢̉ 2, đ𝘰́ 𝘭𝘢̀ 𝘩𝘢̣𝘯𝘩 𝘱𝘩𝘶́𝘤” Còn nhớ mỗi lần mình đi thi chuyển cấp. Sáng ba sẽ dậy nấu xôi đậu phụng cho mình ăn để lấy hên đi thi. Ba nói …

TƯ DUY VỀ BÁN HÀNG ĐÚNG NGHĨA

Khóa kinh doanh thực chiến đã giúp mình giải quyết mấu chốt đó bằng những bài học giúp mình hiểu ra rằng bán hàng thực chất là trao giải pháp giúp người khác giải quyết nỗi đau, nỗi khó khăn của họ. 𝟏. 𝐓𝐮̛ 𝐝𝐮𝐲 𝐯𝐞̂̀ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐛𝐚́𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 Chắc hẳn trong chúng ta …

Tổng kết khoá kinh doanh thực chiến K1

Chủ nhật vừa rồi là một ngày đặc biệt và đáng nhớ đối với mình. Đầu tiên là việc đã chính thức hoàn thành và khép lại khoá kinh doanh thực chiến K1 cùng cô Lê Nghĩa. Sáng dậy sớm từ 5h để ngồi lên nội dung cho bài thi 3 phút livestream cuối khoá. …