𝗛𝗢̣𝗖 𝗧𝗛𝗨𝗬𝗘̂́𝗧 𝗧𝗥𝗜̀𝗡𝗛 – HÀNH TRÌNH SAU MỘT THÁNG

Hôm nay đọc thông báo của cô giáo Lê Nghĩa về buổi bế giảng “KHÓA HUẤN LUYỆN THUYẾT TRÌNH “ cho K8 vào ngày mai. Nhìn lại hành trình 28 ngày vừa qua mình đã có rất nhiều trải nghiệm thú vị: 1. Tâm thế nghi ngờ khi chưa đăng ký học. Mình biết đến …