??̣? ???̂? ??̉? ??̂ ????̃? – ??̣? ??̂̀? ??̀?

CÁI ĐẦU LẠNH VÀ TRÁI TIM NÓNG Khi nhận nhiệm vụ, cô Nghĩa thường bảo nhiệm vụ đơn giản lắm, bạn cần một cái đầu lạnh để biết rằng nói vậy mà không phải vậy . Những nhiệm vụ khởi động ban đầu khá đơn giản, chỉ là những bài tập luyện hơi, sửa lỗi …