TƯ DUY VỀ BÁN HÀNG ĐÚNG NGHĨA

Khóa kinh doanh thực chiến đã giúp mình giải quyết mấu chốt đó bằng những bài học giúp mình hiểu ra rằng bán hàng thực chất là trao giải pháp giúp người khác giải quyết nỗi đau, nỗi khó khăn của họ. 𝟏. 𝐓𝐮̛ 𝐝𝐮𝐲 𝐯𝐞̂̀ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐛𝐚́𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 Chắc hẳn trong chúng ta …