HÀNH TRÌNH VẠN DẶM BẮT ĐẦU TỪ MỘT BƯỚC CHÂN

“Hành trình vạn dặm bắt đầu từ mỗi bước chân”, mỗi năm mình đều kiếm 01 lớp học nào đó để học 1 kiến thức nào đó, Vì sao mình chọn lớp K8 là điểm ngừng chân cho năm nay của mình? Vì mình cảm nhận được sức trẻ , sự nhiệt tâm và kiên …