ĐỘNG LỰC GIÚP MÌNH ĐẾN VỚI LỚP THUYẾT TRÌNH

Động lực giúp mình đến với lớp thuyết trình. Mình biết cô Lê Nghĩa từ cộng đồng thực hành tư duy rành mạch. Lúc đó đọc những bài chia sẻ của Cô về em trai và về bố mình đã rất xúc động và nghĩ bạn này trẻ mà suy nghĩ sâu sắc, tư duy …