HÀNH TRÌNH 28 NGÀY VÀ KHOÁ HỌC TUYỆT VỜI

Kết thúc hành trình 28 ngày cùng cô Lê Nghĩa,mình xin chia sẻ ngắn gọn về khóa học của cô. 1.Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành,khó khăn nào cũng sẽ vượt qua Mình biết đến khóa Thuyết Trình của cô Lê Nghĩa từ khóa 2,nhưng lần lữa mãi đến khóa 7,khóa 8,rồi khóa 9 thì …