HUẤN LUYỆN THUYẾT TRÌNH – LỚP HỌC ĐẶC BIỆT TRONG TÔI

Lớp học đặc biệt. Hôm nay là một ngày vui đáng nhớ, hào hứng hồ hởi của các chị em khóa 7 chúng mình cùng thi thuyết trình. Cả một ngày hồi hộp bận rộn với live, mừng rỡ khi bạn mình live xong, thật tiếc khi bạn đang nói hay thì lại tắt live…Thở …