??? ??̣? ?????̂́? ???̀?? ??? Đ?̀?? ??̆́? ??̂́?

Mới tháng trước đây, mẹ vui mừng đưa cho con đọc thông tin tuyển sinh lớp Con thuyết trình, xem phản ứng của con ra sao. Con đọc xong thấy cũng vui vẻ, hào hứng lắm. “Con có thích tham gia khóa học này không?” “Có phải học như hôm bữa mẹ luyện nói, cả …