KHOÁ HỌC KẾT THÚC NHƯNG CẢM XÚC VẪN CÒN

Dù khóa học đã kết thúc, nhưng đến giờ cảm giác trong mình vẫn còn rất vui và ngỡ ngàng. Bởi vì mình đã có những cảm xúc rất trọn vẹn, những cảm xúc mà mình không nghĩ mình lại có được như thế! Lời đầu tiên mình vẫn muốn gửi lời cảm ơn đến …