ĐỪNG HỌC THUYẾT TRÌNH NẾU BẠN MUỐN MÃI LÀ ỐC SÊN

Đ𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐁𝐀𝐎 𝐆𝐈𝐎̛̀ 𝐇𝐎̣𝐂 𝐊𝐇𝐎́𝐀 𝐓𝐇𝐔𝐘𝐄̂́𝐓 𝐓𝐑𝐈̀𝐍𝐇 𝐂𝐔̉𝐀 𝐂𝐎̂ 𝐋𝐄̂ 𝐍𝐆𝐇𝐈̃𝐀 𝐍𝐄̂́𝐔 𝐁𝐀̣𝐍 𝐌𝐔𝐎̂́𝐍 𝐌𝐀̃𝐈 𝐌𝐀̃𝐈 𝐋𝐀̀ 𝐎̂́𝐂 𝐒𝐄̂𝐍!!!! Con ốc sên di chuyển chậm chạp mà chỉ cần tác động nhẹ thôi là rụt vào trong vỏ cứng. Giống như bản thân mình trước kia, làm mọi thứ khá chậm, chuộng hoàn hảo nhưng …

ĐỪNG BAO GIỜ DỪNG VIỆC TỰ HOÀN THIỆN BẢN THÂN

“Bạn có thể tốt hơn, và tốt hơn vào ngày mai, nên đừng bao giờ dừng việc tự hoàn thiện bản thân”. Mình đã từng là: Một đứa nhút nhát, tự ti, hay càm ràm, trong mỗi cuộc trò chuyện đều làm người lắng nghe và không dám nói ra chính kiến của mình. Một …